ZADARMO

 • Dostęp do Wi-Fi zadarmo
 • Przechowywanie bagażu do 12 godzin
 • Parking dla auta i turystycznych autobusów
 • Kserokopiarka, drukarka, otrzymanie faks-doniesień
 • Wezwanie taksówki
 • Zamówienie wycieczki
 • Korzystanie medyczną apteką
 • Dostawa korespondencji
 • Korzystanie seifem
 • Zamiana pościelowej bielizny, ręczników
 • Całodobowa obsługa numerow

PŁATNY

 • Czyszczenie, opierunek i prasowanie odzieży
 • Przeprowadzenie wycieczek
 • Transfer
 • Wynajemsali konferencyjnej
 • Przy wyjeździe w ciągu 8 godzin po rozliczeniowej godzinie płaca za pobyt składa 50% kosztów doby
 • Przy wyjeździe ponad 8 godzin po rozliczeniowej godzinie płaca składa 100% kosztów doby pobytu
Po zameldowaniu Goście w lewo do odbioru depozytu w wysokości 500 UAH(20Euro). Lokata eksmisja wróciła